IT-drift | dapt.

IT-Drift

Vi gjør de digitale stegene for deg – imponerende enkelt

Hos Dapt er vi opptatt av at IT skal være enkelt for våre kunder og at de kan være trygge på at Dapt tar hånd om deres løsninger og sørger for at de ansatte får den support som de forventer, eller mer. Dapt er opptatt av å være en god samarbeidspartner og rådgiver for våre kunder. Vi har som mål å være en god bidragsyter til at våre kunder til enhver tid er oppdatert og har de løsningene som passer til deres arbeidshverdag og at de fungerer. Dette oppnår vi ved å ha jevnlige statusmøter hvor vi går igjennom kundene sine løsninger og kommer med forslag på eventuelle endringer eller forbedringer og ikke minst en support som er tilgjengelig med kompetente konsulenter.

Vi gjør de digitale stegene for deg – imponerende enkelt

Dapt Total Support

DaptTotal Support omfatter Single Point of Contact for IT-hverdagen til hver enkelt bruker. Dette gjelder uansett om brukeren befinner seg på kontoret, hjemme eller på reise. Tjenesten inkluderer ubegrenset support for alle brukere, uansett kategori og feilkilde. Dapt leverer total support på samme måte som vi leverer lisenser, nemlig til en fast pris på kr. 290,- per bruker per måned.

Som en del av Total support sørger også Dapt for at all de ansattes enheter til enhver tid er oppdatert og satt opp med de sikkerhetsinnstillingen som kreves. Alle enheter driftes og overvåkes fra Dapt sin helpdesk.

Alle kundens ansatte for tilgang Dapt sin supportdesk hvor de selv kan melde inn saker via telefon eller mail.

    Ta kontakt for mer informasjon om våre tjenester og uforpliktende demo.

    Book en demo
    Kontakt oss på telefon 24 07 67 60