| dapt.

Vi har brukt Dapt til å bytte og utvide vårt intranett. Det viste seg helt nødvendig med veiledning for å komme over på Valo, vi er veldig fornøyd med hjelpen vi får fra Dapt. De er kunnskapsrike og effektive.