| dapt.

Microsoft Azure

Microsoft Azure er en voksende skyplattform for tjenester innen infrastruktur (infrastructur as a service, IaaS) og plattformtjenester (platform as a service, PaaS), administrerte tjenester og hjelper selskapet med å oppfylle forretningsutfordringene.

Microsoft Azure

Microsoft Azure er en voksende skyplattform for tjenester innen infrastruktur (infrastructur as a service, IaaS) og plattformtjenester (platform as a service, PaaS), administrerte tjenester og hjelper selskapet med å oppfylle forretningsutfordringene. Der Microsoft 365 står for de grunnleggende funksjonene med fokus på produktivitet, samarbeid og kommunikasjon, gir Azure et enormt utvalg av skalerbare skytjenester. Den gir din virksomhet friheten til å utvikle, administrere og distribuere programmer på et massivt, globalt nettverk ved bruk av favorittverktøy og -strukturer. Det omfatter av virtuelle servere med nettverk, fillagring og databaser, foruten backup, overvåking, sikkerhet, og brukerhåndtering med identitets- og tilgangsstyring.

Effektivt og kostnadsbesparende

Gjennom Azure kan din virksomhet redusere omkostninger, effektivisere løsninger og minimere risikoen for kritiske tjenester dere ikke ønsker å ha ansvaret for selv. Dere behøver ikke å flytte datasenteret deres opp i skyen, men kan gradvis utvide det til også å omfatte Azure tjeneste. Slik kan dere gjøre dere kjent med mulighetene der og dra nytte av Azure-tjenester i deres lokale nettverk, som sikkerhetskopiering og katastrofegjenoppretting.

Skaler etter behov, betal etter bruk

Azures «betal etter hvert»-tjenester kan raskt opp- eller nedskaleres etter behov, slik at du bare betaler for det du bruker. «Per minutt»-fakturering.

Azure er det naturlige valget for virksomheter som benytter Microsoft 365. Azure er alltid oppe, alltid på – med en SLA på 99,95% tilgjengelighet, teknisk support og overvåking døgnet rundt.

    Vi hjelper deg i gang med Microsoft Azure - Book en demo i dag

    Book en demo
    Kontakt oss på telefon 24 07 67 60